Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Ανεργία: το νέο δεδομένο στη ζωή των νέων!


Ως άνεργος μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε άτομο, που ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί δεν δύναται να βρει εργασία. Ο αριθμός των ανέργων είναι συνδεδεμένος με την οικονομική κρίση οπότε τα ποσοστά ανεργίας συνεχώς αυξάνονται. Στις μέρες μας πολλοί πτυχιούχοι και απόφοιτοι πανεπιστήμιου βγαίνουν στην αγορά εργασίας και μένουν χωρίς δουλεία, αντιμετωπίζοντας έτσι κάποια προβλήματα καθώς και συνέπειες.
Η ανεργία των νέων είναι ένα φαινόμενο που άρχισε να αυξάνεται κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, δηλαδή από το 2009 και μετά, πτυχιούχοι πανεπιστήμιων βγαίνουν στην αγορά εργασίας , αναζητούν μια δουλειά για ένα καλύτερο μέλλον, παρόλα αυτά δεν μπορούν να βρουν καθιστώντας τους έτσι ανέργους. Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων οφείλεται σε δυο λογούς:
Αρχικά η αδυναμία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δηλαδή οι πτυχιούχοι δεν ανταποκρίνονται στην ζήτηση της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται. Βασική λειτουργία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι να ωθήσει τους μαθητές και τους φοιτητές να επιλέξουν ένα επάγγελμα με σκοπό να μπορέσουν να μπουν στο δημόσιο τομέα. Ο δεύτερος λόγος είναι η επίμονη τάση των νέων Ελλήνων να επιλέγουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την κοινωνική θέση που θα αποκτήσουν μετά και όχι σύμφωνα με τις προοπτικές απασχόλησης. Έτσι οι περισσότεροι αποφασίζουν να φοιτήσουν στην νομική ή στην ιατρική καθώς τέτοιου είδους σπουδές θεωρούν πως έχουν κύρος. Επίσης στο φαινόμενο αυτό συνεισφέρει το γεγονός ότι θα έχουν υψηλό εισόδημα. Αυτό συμβαίνει και στο αν πρέπει να πάνε στο εξωτερικό με μεγαλύτερο κόστος. Έτσι καθιστούν αυτοί οι δυο λόγοι σαφές το πρόβλημα της ανεργίας των νέων.
Οι συνέπειες της ανεργίας είναι αρκετές. Αρχικά, σε ψυχολογικό επίπεδο καθιστά τον νέο με υπερβολικό άγχος, κατάθλιψη και εξαρτήσεις από διαφορές ουσίες, την απελπισία και την απώλεια χαράς από την ζωή. Η ανεργία στερεί από τους νέους το μέσο εξερεύνησης της ταυτότητας τους. Οι άνεργοι έχουν περισσότερο ρίσκο επιδείνωσης της υγείας τους σε σχέση με αυτούς που εργάζονται. Ακόμη οι νέοι έχουν μειωμένα επίπεδα ψυχικής ευεξίας. Αυτοί οι νέοι αυτοί εμφανίζουν ψυχικές διαταραχές όταν καθίστανται άνεργοι. Επίσης οι τελευταίοι έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση, αισθάνονται ότι η κοινωνία τους απορρίπτει και αναπτύσσουν αισθήματα εχθρότητας και εγκληματικότητας  παρουσιάζοντας συμπτώματα κατάθλιψης. Νομίζουν ότι δεν μπορούν να πάρουν την ζωή στα χεριά τους και δεν είναι ανεξάρτητοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκδηλώνουν ψυχοσωματικά προβλήματα, τα οποία έχουν επιπτώσεις και στην οικογένεια τους.
Όπως σε κάθε πρόβλημα όμως υπάρχει και λύση έτσι και στη προκείμενη περίπτωση. Αρχικά πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα. Απαραίτητη είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία θα  τους τοποθετούν σε θέσεις εργασίας πραγματοποιώντας μία πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια και μετά της εκπαίδευσης έτσι ώστε να αποκτούν εμπειρία. Ακόμη πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των νέων, εστίαση σε καινοτόμα προϊόντα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέοι ορίζοντες για τον νέο έχοντας έτσι μία επαγγελματική αποκατάσταση. Τέλος με όλα αυτά, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων μπορεί να μειωθεί και αργότερα ίσως και να εξαφανιστεί.

Η ανεργία των νέων είναι ένα φαινόμενο που στις μέρες μας «καλπάζει ανοδικά» καθιστώντας τους νέους έρμαια της οικονομικής κρίσης που περνάει αυτή την στιγμή η χωρά μας και η Ευρώπη. Παρόλα αυτά, αν ο καθένας προσπαθήσει για κάτι καλύτερο, τότε το πρόβλημα μπορεί να σταματήσει. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να πιστέψουν οι νέοι στον εαυτό τους και να ενωθούν ώστε να αλλάξουν την κατάσταση της χώρας.  
Γράφει η Αφροδίτη Τοζακίδου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου