Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων από την Ψυχολόγο Γεωργία Βαρθολομαίου!


   • Ένα θέμα που έχει απασχολήσει τους ερευνητές της Ψυχικής υγείας, είναι οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι προσαρμόζονται σε καταστάσεις που προκαλούν άγχος. Ερμηνεύουν την προσαρμογή του ανθρώπου σε διαφορετικές καταστάσεις.
       Οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι         αντιμετωπίζουν μία στρεσσογόνα κατάσταση, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες α)επικέντρωση στην συναισθηματική ρύθμιση του προβλήματος και β) απευθείας επικέντρωση στο καθεαυτό πρόβλημα. Η αίσθηση του ελέγχου σχετίζεται με την εφαρμογή αυτών των μορφών αλλά επιδρά και στις συναισθηματικές συνέπειες που μπορεί να έχει η εμπλοκή του ατόμου στην κατάσταση αυτή.
    Η ίδια συνύπαρξη μας με άλλους ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει προστριβές, και ενοχλήσεις εφόσον ερχόμαστε σε επαφή με συνεχώς με άτομα που διαφέρουν από εμάς ως προς τις επιθυμίες –τα κίνητρα και τις δυνατότητες. Η καθημερινή προσπάθεια για συνεννόηση με τα άτομα αυτά, μπορεί να μεταβληθεί σε μία αγχογόνα πηγή.
    Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν, ότι ο τρόπος που αντιδρά ένα άτομο σε μία δύσκολη και στρεσσογόνα κατάσταση είναι επαναλαμβανόμενος. Η εμπειρία που έχει δηλαδή το άτομο σε αντίστοιχες καταστάσεις, τον κατευθύνει στις μελλοντικές του αντιδράσεις. Η προσέγγιση όμως αυτή έχει αμφισβητηθεί , υποστηρίζοντας ότι οι απαιτήσεις της κάθε κατάστασης μπορεί να αλλάζουν καθώς αυτή αλλάζει.

    Από την ψυχολόγο Γεωργία Βαρθολομαίου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου